louis vuitton handbags outlet dubai
louis vuitton handbags outlet spain
louis vuitton handbags sale uk
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton handbags 2015 sale
authentic louis vuitton handbags cheap sale
cheap louis vuitton handbags authentic
Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Środa 7 października 2015 roku Marii, Marka Odwiedziło nas: 4939713 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Sonda
Odpowiedz nam na pytanie,
który rodzaj przeszkód w najwięszym stopniu Państwa zdaniem ogranicza widoczność na oznakowanym przejściu dla pieszych?
przeszkody stałe: drzewa, latarnie, hydranty, znaki drogowe pionowe itp
przeszkody tymczasowe: np. związane z prowadzonymi robotami drogowymi
przeszkody chwilowe: np. niewłaściwie zaparkowane pojazdy
brak światła sztucznego po zmierzchu na przejściu dla pieszych
Kursy, szkolenia

Kurs "Minus 6 pkt" 
Najbliższy 20 października  2015 r.


zobacz więcej

Najbliższe szkolenie okresowe dla kierowców metodą 
E-learningu - termin dowolny! 


zobacz więcej

UWAGA !!! TYLKO DO KOŃCA ROKU 2015 KURS" MINUS 6 PUNKTÓW" W CENIE 330 ZŁ !!!


zobacz więcej

Szkolenia » Kurs na egzaminatora

Data publikacji: 2011-03-14 15:48:15

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów.


Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)

 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz. U. z 5 września 2012 r. Poz. 995 ).

 

Kurs przeznaczony jest dla osoby, która:

- ukończyła 23 lata,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej  kategorii,

- posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,

- posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

*przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

*przestepstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

*przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

*prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

*przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

*przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 

 

 

Ramowy program kursu:

 

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

 

 

teoretycznych

praktycznych

1

2

3

4

1

Nauka podstaw techniki jazdy:

a) psychologia

b) dydaktyka

c) technika kierowania i obsługa pojazdu

 

 20

 20

 20

-

2

Przepisy ruchu drogowego

30

-

3

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:

a) wypadków drogowych,

b) psychologii transportu,

c) związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

16

-

4

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

42

-

5

Praktyka egzaminatorska

4

6 - ust. 2 pkt 7 lit, b-d

4 - ust. 2 pkt 7 lit. e i f

6

Technika i taktyka jazdy

2

5

Razem

154

15

 


Kurs zostanie przeprowadzony, jeśli będzie zgłoszonych nie mniej niż 5 osób.Wykaz wymaganych dokumentów:

- zdjęcie
- kserokopia prawa jazdy
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wyższe wykształcenie
- orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami
- orzeczenie psychologiczne
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego


Informacje szczegółowe:

tel.(0-59) 8482134, (47),

fax (0-59) 8482130,

kom. 501 149 447

e-mail: szkolenia@word.slupsk.pl
Utworzony: 2011-03-14 15:48:15 przez: Monika MICHALAK
Ostatnia modyfikacja: 2013-08-28 12:22:31 przez: Monika MICHALAK


Oakley Sunglasses cheap jerseys